ویکی جنگ ستارگان

براکا (Bracca) .

براکا (Bracca)

اشتراک‌گذاری

براکا

Bracca

براکا (Bracca) جنگ ستارگان

منطقه

حلقه میانی

سیستم

سیستم براکا

دسته

زمینی

اتمسفر

قابل تنفس

آب و هوا

معتدل

نواحی اصلی

  • گورستان‌های اوراق
  • دشت‌ها

وابسته به

  • انجمن اسکرپر
  • جمهوری کهکشانی
  • امپراتوری کهکشانی
  • محفل اول

براکا (Bracca) یک سیاره اوراقی نامساعد واقع در حلقه‌ی میانی کهکشان بود. این سیاره در نزدیکی مسیرهای ابرفضایی قرار دارد و اهمیت استراتژیک آن باعث شده تا براکا به محل عملیات جنگی جنگ‌های کلون تبدیل شود. در دوران سلطنت امپراتوری کهکشانی، انجمن اسکرپر روی این سیاره فعالیت می‌کرد و فضاپیماهای تخریب شده را اوراق می‌کرد و قطعات آن را به امپراتوری می‌فروخت.

نمایش‌ها