ویکی جنگ ستارگان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

براکا (Bracca)

اشتراک‌گذاری

براکا

Bracca

براکا (Bracca) جنگ ستارگان

منطقه

حلقه میانی

سیستم

سیستم براکا

دسته

زمینی

اتمسفر

قابل تنفس

آب و هوا

معتدل

نواحی اصلی

  • گورستان‌های اوراق
  • دشت‌ها

وابسته به

  • انجمن اسکرپر
  • جمهوری کهکشانی
  • امپراتوری کهکشانی
  • محفل اول

براکا (Bracca) یک سیاره اوراقی نامساعد واقع در حلقه‌ی میانی کهکشان بود. این سیاره در نزدیکی مسیرهای ابرفضایی قرار دارد و اهمیت استراتژیک آن باعث شده تا براکا به محل عملیات جنگی جنگ‌های کلون تبدیل شود. در دوران سلطنت امپراتوری کهکشانی، انجمن اسکرپر روی این سیاره فعالیت می‌کرد و فضاپیماهای تخریب شده را اوراق می‌کرد و قطعات آن را به امپراتوری می‌فروخت.

نمایش‌ها

صفحات دیگر