ویکی جنگ ستارگان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اژدهای کریت

اشتراک‌گذاری

اژدهای کریت

Krayt dragon

اژدهای کریت - جنگ ستارگان

دسته‌بندی

خزنده

زیرگونه

اژدهای کریت کانیون
اژدهای کریت بزرگ

خاستگاه

زیستگاه

صحرا

رژیم غذایی

گوشتخوار

اژدهای کریت (Krayt dragon) خزندگانی گوشتخوار ساکن سیاره بیابانی تاتویین هستند. آن‌ها دارای دو گونه کوچک و بزرگ هستند و با وجود تندخویی که دارند، به خاطر داشتن مرواریدی با ارزش در بدنشان شکار می‌شوند.

صفحات دیگر