باب اسفنجی

هنس

اشتراک‌گذاری

هنس

Hans

هنس - باب اسفنجی

جنسیت

مذکر

دسته‌بندی

دست انسان

کارفرما

دکترماهی بنفش («کف صابون»)
کارگردان («مدل اسفنج»)

اولین نمایش

«درخواست کمک» (مقدمه)
«کف صابون» (داخل کارتون)

تصویرگر

تام کنی (صدا)
پیتر بنت (دست)

هنس (Hans) شخصیتی حاضر در آهنگ اصلی باب اسفنجی شلوار مکعبی و برخی از قسمت‌های این مجموعه است. او یک دست انسان است و نام او در واقع بازی با کلمه Hands (دست‌ها) است.

هنس یک دست سفید با انگشتان کنار هم قرار گرفته است. آستین او یادآور بخشی از ژاکت اعضای نیروی دریایی است. او همچنین دارای یک لهجه‌ی آلمانی است.