بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

معبد کارتنون

اشتراک‌گذاری

معبد کارتنون

Cartenon Temple

معبد کارتنون - سولو لولینگ

رتبه

رتبه اس

مرگ‌ها

+۲۰

معبد کارتنون (Cartenon Temple) همچنین به عنوان سیاهچال دوگانه شناخته می‌شود، یک سیاهچال مخفی و مرموز بود که درون دو سیاهچال جداگانه رتبه D بود. همچنین این مکان به عنوان پایگاه عملیات‌های آرشیتکت، ناظم سیستم عمل می‌کند.

شرح

بر خلاف سایر سیاهچال‌ها، این معبد حاوی هیچ جانور جادویی نیست، بلکه شامل مجموعه‌ای از مجسمه‌های غول‌پیکر است که توسط آرشیتکت طراحی شده‌اند. این مجسمه‌ها هر کسی را که خیلی به آن‌ها نزدیک شود یا بخواهد معبد را ترک کند، می‌کشند.

این سیاه‌چال در واقع آزمایشی است که مجموعه‌ای از قوانین در آن برقرار است که این قوانین با نام «فرمان‌های کارتنون» شناخته می‌شوند. این قوانین عبارتند از: «خدا را بپرستید، خدا را ستایش کنید، ایمان خود را بیازمایید، کسانی که به این دستورات عمل نکنند، زنده برنمی‌گردند».

فقط کسانی که زنده می‌مانند و تسلیم وسوسه نمی‌شوند، از آزمایش عبور می‌کنند.

صفحات دیگر