ویکی سولو لولینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فنجان تناسخ

اشتراک‌گذاری

فنجان تناسخ

Cup of Reincarnation

فنجان تناسخ - سولو لولینگ

اثرات

معکوس کردن زمان

فنجان تناسخ (Cup of Reincarnation) آیتمی است که توسط هستی مطلق ایجاد شده است و توانایی عقب رفتن زمان را دارد.

توانایی‌ها

این فنجان توانایی منحصر به فردی دارد که با هر بار فعال شدن، زمان را ۱۰ سال به عقب برمی‌گرداند. با این حال این آیتم قدرت نامحدودی ندارد و در صورت استفاده زیاد می‌تواند بی‌فایده شود. همچنین تأثیری بر فرمانروایان و حاکمان نمی‌گذارد، زیرا آنها می‌توانند قدرت و خاطرات خود را از خط زمانی اصلی حفظ کنند.

صفحات دیگر