ویکی سولو لولینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنگ‌های اسانس

اشتراک‌گذاری
سنگ‌های اسانس

سنگ‌های اسانس (Essence Stones) سنگ های درخشان کوچکی هستند که از اجساد جانوران جادویی به دست می‌آیند. آن‌ها به طور کلی بسیار ارزشمند هستند و به عنوان منبع اصلی درآمد برای اکثر شکارچیان در سراسر جهان عمل می‌کنند.

طبیعتا ارزش یک سنگ اسانس با رتبه و کیفیت آن تعیین می‌شود. در نتیجه، سنگ‌های اسانس رتبه E بی‌کیفیت‌ترین و کم ارزش‌ترین هستند، در حالی که سنگ‌های اسانس رتبه S کمیاب و باکیفیت هستند. رنگ هر سنگ اسانس نشان‌دهنده رتبه‌ی آن سنگ است. به عنوان مثال، سنگ‌های رتبه D سفید رنگ، سنگ‌های اسانس رتبه A قرمز رنگ و سنگ‌هی رتبه S بنفش رنگ هستند.

اگرچه دلیل ارزشمندی این سنگ‌ها هرگز توضیح داده نشده است، اما گفته می‌شود که این سنگ‌ها یک منبع انرژی بادوام و بسیار کارآمد هستند. سنگ اسانس کامیش برای تامین انرژی مقر اداره فدرال شکارچیان به مدت یک دهه استفاده شد. همچنین بعدا مشخص شد که حاکمان اقدام به ساخت این سنگ‌ها کرده‌اند و آن‌ها را در جانوران جادویی کاشته‌اند تا آن‌ها انسان‌ها را بکشند و به نوبه خود دنیای انسانی را با مقادیر زیادی مانا اشباع کنند.

صفحات دیگر