بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

حاکمان

اشتراک‌گذاری

حاکمان

Rulers

حاکمان - سولو لولینگ

هانگول

지배자들

لقب‌ها

قطعات نور درخشان
پیام‌رسانان خدا

مهارت‌ها

اقتدار حاکم
تجلی بدن معنوی

اولین نمایش

چپتر ۱۶۰ (رمان)

حاکمان (Rulers) یک نژاد باستانی از انسان‌نماهای فرشته و دشمنان سرسخت فرمانروایان هستند.

نقاط ضعف

حاکمان موجودات معنوی هستند و فاقد شکل ارگانیک هستند. از این رو آن‌ها بدون حامل‌های انسانی مناسب نمی‌توانند در دنیای انسانی فرود آیند. بر خلاف فرمانروایان، آن‌ها بدن حامل‌های خود را  قرض می‌گیرند و به این ترتیب حاملان کنترل کامل بدن خود را حفظ می‌کنند. اگرچه این تکنیک به حاکمان اجازه می‌دهد تا حتی در صورت مرگ حامل زنده بمانند، اما مانع می‌شود تا از تمام قدرت خود را در دنیای انسانی استفاده کنند و از این رو طعمه‌ی آسانی برای فرمانروایان می‌شوند.

حامل‌ها

حاکمان

  • اشبورن: بزرگترین قطعه نور درخشان
  • درخشان‌ترین قطعه نور درخشان
  • شش حاکم بی‌نام دیگر
صفحات دیگر