بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جانوران جادویی

اشتراک‌گذاری

جانوران جادویی

Magic Beasts

جانوران جادویی - سولو لولینگ

هانگول

마수

رتبه

رتبه S-E

نوع

مرده متحرک
شیطان
جانور
مردم برفی
غول
حشره
انسان‌نما
اژدها

اولین نمایش

چپتر ۱ (رمان)

جانوران جادویی (Magic Beasts) که همچنین به نام ساکنین آشوب شناخته می‌شوند، هیولاهای جادویی هستند که در داخل سیاه‌چال‌ها زندگی می‌کنند. با توجه به دستکاری حاکمان، اکثر آن‌ها به شدت با انسان‌ها دشمنی دارند. همانند شکارچیان آن‌ها نیز دارای سطوح قدرت مختلفی هستند و از این رو سطوح تهدید آن‌ها توسط همان سیستم رتبه‌بندی S-E طبقه‌بندی می‌شود.

اگرچه جانوران جادویی به طور کلی هیولاهایی بی‌فکری به نظر می‌رسند، اما آن‌ها قادرند وسایل خود را بسازند و می‌توانند مانند انسان‌ها باهوش باشند، حتی برخی از آن‌ها قادر هستند تا به زبان‌های انسانی صحبت کنند. این موجودات همچنین از الفبای رونیک استفاده می‌کنند و زبان مخصوص به خود را دارند که اغلب توسط انسان‌ها به عنوان زبان جانوران یا زبان هیولا شناخته می‌شود.

صفحات دیگر