بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گائلیون

اشتراک‌گذاری

گائلیون

Gaelion

گائلیون - ظهور قهرمان سپر

نژاد

اژدهای ویر

جنسیت

مذکر

سن

کمتر از ۱

پیشه

برده

کشور

روستای لورولونا، ملرومارک

سطح

۶۰ (جهان رافتالیا)

اولین نمایش

جلد ۱۲، فصل ۳ (لایت ناول)

صداگذار

میتسو سندا

گائلیون (Gaelion) یک اژدها از تخم درآمده است که توسط نائوفومی پرورش یافته است. نائوفومی نام او را از نام پدرخوانده ویندیا انتخاب کرد، کسی که توسط قهرمان شمشیر کشته شد.

پیش‌زمینه

تخم گائلیون در میان هدایای زیادی بود که نائوفومی از سیلتولت یا شیلدفریدن دریافت کرده بود. او با تشویق ویندیا تصمیم گرفت تا این اژدها را بزرگ کند و به نام آن را هم نام با نام پدرخوانده ویندیا گذاشت. بعد از این که گائلیون از اظهار نظر همراهان مونث او آزرده شد، نائوفومی تصمیم تشخیص داد که جنسیت گائلیون مذکر است.

صفحات دیگر