ویکی ظهور قهرمان سپر

سین لوک

اشتراک‌گذاری

سین لوک

S'yne Lokk

سین لوک - ظهور قهرمان سپر

نام مستعار

قهرمان دوزندگی/خیاطی
قتل پیرو

نژاد

نیمه-انسان جهان دیگر

جنسیت

مونث

سن

۱۵

پیشه

دارنده سلاح تابع
جنگجوی کولوسئوم (قبلا)

کشور و سکونت

دره سنگی، ملرومارک

سطح

۸۱ (جهان گلس)

سلاح

ست دوزندگی تابع

خانواده

خواهر سین

اولین نمایش

جلد ۱۰، فصل ۱۸ (لایت ناول)

سین لوک (S'yne Lokk) یکی از دارندگان سلاح‌های تابع از یک جهان سقوط کرده است. او اکنون در جهان رافتالیا و به عنوان قهرمان دوزندگی زندگی می‌کند.

پیش‌زمینه

سین بازمانده‌ای از جهان قبلی خود است. جهان او توسط دیگر جهانیان نابود شد و او موفق شد از طریق سلاح تابع خود زنده بماند و به جهان‌های دیگر سفر کند. در نهایت او به جهانی که نائوفومی در آن احضار شده بود رسید. سین به دلیل قطع شدن صدایش به سختی قادر به برقراری ارتباط است. گمان می‌رود که این اتفاق به خاطر آسیب سلاح تابع به او در روند فرارش از جهان قبلی‌اش بوده است.

اشاره شده است که او احتمالا از دوستان نزدیک قهرمانان افسانه‌ای دنیای خودش بوده است. همچنین این موضوع مشخص شده که خواهر او احتمالا تا حدی مسئول ویرانی جهان‌شان بوده است.

صفحات دیگر