بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سری نفرین

اشتراک‌گذاری
سری نفرین

سری نفرین (Curse Series) یک سری از سلاح‌های باز شده از سلاح‌های افسانه‌ای و سلاح‌های تابع است که بر اساس هفت گناه کبیره هستند. آن‌ها با یک حالت روانشناسی مفرط باز می‌شوند و به عنوان یک سیستم تدافعی در این سلاح‌ها عمل می‌کنند.

نگاه کلی

قدرت سری نفرین در نقطه‌ای از یک انفجار احساسی باز می‌شود. سری نفرین در واقع بر اساس هفت گناه کبیره ایجاد شده است: پرخوری، هوس، حرص، خشم، تنبلی، حسادت و غرور.

در حالی که این سلاح‌ها از قدرت بالایی برخوردار هستند، اما شخصیت کاربر را نیز از بین می‌برند. برای نمونه، هر زمانی که نائوفومی از سپر خشم استفاده می‌کرد، او نسبت به دیگران بی‌اهمیت می‌شد و آن‌ها را خوار می‌شمرد. در شرایطی نادر که این نفرین تحت تاثیر فضایل مثبت کاربر قرار بگیرد، سری خوشبختی باز می‌شود.

نائوفومی باور دارد که سری نفرین نوعی مکانیسم دفاعی در سلاح‌های افسانه‌ای و تابعه است که برای محافظت از حامل سلاح در نظر گرفته شده است تا هر زمان که کاربر از یک مسئله روانی شدید رنج می‌برد، از آسیب بیشتر جلوگیری کند. استفاده از این سلاح‌ها منجر به نفرین روانی و جسمی کاربر می‌شود. به عنوان مثال نائوفومی بعد از باز کردن سری خشم توانایی همدردی با سرکوب را پیدا کرد و وضعیت کلی او به جز دفاع ۳۰٪ کاهش یافت. نفرین جسمی به مرور التیام می‌توان التیام پیدا کند و استفاده از چشمه‌های آب گرم به آن کمک می‌کند اما حل اثرات روانی بسیار دشوارتر است. در مورد نائوفومی، او تنها پس از باز کردن سری خوشبختی به طور کامل از شر این نفرین خلاص شد.

کاربران شناخته شده

قهرمانان افسانه‌ای

قهرمانان تابعه

پیشتازان امواج

صفحات دیگر