ویکی ظهور قهرمان سپر

ساکورا

اشتراک‌گذاری

ساکورا

Sakura

ساکورا - ظهور قهرمان سپر

نژاد

ملکه فیلولیال

جنسیت

مونث

سن

کمتر از ۱

کشور

شهر قلعه، سیلتولت

بستگان

موتویاسو (ارباب)

اولین نمایش

جلد ۱، فصل ۵ (مانگا)
جلد ۱، فصل ۹ (لایت ناول)

ساکورا (Sakura) یک کاندید ملکه‌ی فیلولیال است که توسط قهرمان نیزه پرورش یافته است. اگرچه او توسط این قهرمان پرورش یافت اما علاقه‌ی بیشتری به قهرمان سپر داشت.

پیش‌زمینه

او یک تخم فیلولیال ارزان‌قیمت بود که از یک پرورش دهنده در ملرومارک خریداری شد و بعدا در کنار دو فیلولیال دیگر یعنی یوکی و کوئو توسط موتویاسو بزرگ شد.

او همانند اکثر فیلولیال‌ها عاشق گاری است.