ویکی ظهور قهرمان سپر

دنیای رافتالیا

اشتراک‌گذاری

دنیای رافتالیا

Raphtalia's World

دنیای رافتالیا - ظهور قهرمان سپر

مذاهب

کلیسای چهار قهرمان
کلیسای سپر
امپراتور آسمانی

ساکنان

انسان‌ها
نیمه-انسان‌ها
بیست‌من

دنیای رافتالیا (Raphtalia's World) جهانی است که نائوفومی ایواتانی به عنوان قهرمان سپر در آن احضار شد. اینجا خاستگاه بسیاری از شخصیت‌ها از جمله رافتالیا، فیلو، و ملتی است.

شرح

فرهنگ

فرهنگ در دنیای رافتالیا کشور به کشور تفاوت زیادی دارد. در حالی که ملرومارک بیشتر شبیه به یک ملت اروپایی است، کشورهای دیگری مثل سیلتولت و ریکی بیشتر شبیه به چین هستند. کشور فایری در مقایسه با سایر کشورها از تکنولوژی پیشرفته‌تری بهره می‌برد و شبیه به یک جامعه استیم‌پانک است که به شدت از چندین قهرمان تاثیر گرفته است.

قهرمانان تاثیر به سزایی روی فرهنگ این جهان دارند، که برای مثال تاثیرات آن‌ها شامل آوردن روز ولنتاین و توسعه درخت‌های شکلاتی است.

مذهب

مذهب‌ها بسیار نزدیک به فرهنگ هستند و در سراسر دنیا بسیار متفاوت هستند. در مجموعه چهار دین اصلی وجود دارد که سلاح‌های افسانه‌ای را همانند نمادهای مقدس خود استفاده می‌کنند.

نژادها

  • انسان‌ها
  • نیمه-انسان‌ها
  • بیست‌من (Beastmen)

محافظان دنیا

ملت‌ها

  • فابری
  • ملرومارک
  • سیلتولت
  • شیلدفریدن
  • زلتوبل
  • ریکی
  • کیوتن لو
صفحات دیگر