ویکی ظهور قهرمان سپر

جهان‌ها

اشتراک‌گذاری

در مجموعه ظهور قهرمان سپر، یک جهان اشاره به بُعدی مستقل در جهان‌های موازی دارد.

نگاه کلی

بر اساس یک کتیبه قدیمی در کتابخانه هزارتوی باستانی، در هستی بُعدها یا «جهان‌های» مختلفی وجود دارد. به دلیل حرکت شناور و آزاد این جهان‌ها، آن‌ها به ندرت با یکدیگر برخورد می‌کنند. در صورتی که این اتفاق بیفتد، ممکن است در آسمان جهان‌ها شکاف‌هایی از ابعاد دیگر ظاهر شود. اگر دفع «موج» به درستی انجام نشود، هیولاها از شکاف‌های بعدی فرار می‌کنند و دو جهان با هم جوش می‌خورند. با وقوع همجوشی، جهانی که در دفع موج شکست خورده از بین می‌رود و سپس خورشید آن ناپدید شده و همه چیز به دشتی بی‌جان و بی‌روح تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، جهان مخالف قدرت می‌گیرد. این امکان برای قهرمانان وجود دارد تا موج را به طور کامل دفع کنند و هیچ یک از جهان‌ها نابود نشود. وقوع این پدیده بسیار نادر است و شانس آن مانند احتمال برخورد کردن دو ستاره در وسعت فضا است.

در مجموع جهان‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: جهان‌هایی با سیستم وضعیت جادو و جهان‌های بدون سیستم جادو. سیستم وضعیت جادو به افراد امکان می‌دهد تا به سطوح بالاتر (Level-up) پیشرفت کنند. جهان‌های بدون جادو همانند زمین جایی هستند که بسیاری از قهرمانان افسانه‌ای از آنجا احضار شده‌اند. این جهان‌ها از نظر تکنولوژی اغلب پیشرفته‌تر هستند اما جادویی ندارند.

در هنگام سفر میان جهان‌های مختلف، وضعیت سفرکننده به سطح اولیه باز می‌گردد. هر ویژگی مرتبط با سطح (Level) مانند ظاهر نیز ممکن است بازنشانی شود. جغرافیا و نرخ زمان می‌تواند در بین جهان‌ها متفاوت باشد.

فهرست جهان‌ها

جهان‌های بدون جادو

  • جهان نائوفومی
  • جهان ایتسوکی
  • جهان رن
  • جهان موتویاسو
  • جهان کیزونا

جهان‌های با جادو

  • جهان رافتالیا
  • جهان گلس
  • جهان سین
  • جهان رهبر پشت امواج