ویکی ظهور قهرمان سپر

اوست هورای

اشتراک‌گذاری

اوست هورای

Ost Horai

اوست هورای - ظهور قهرمان سپر

نام مستعار

لاک‌پشت روح

نژاد

لاک‌پشت روح (فرم انسانی)

جنسیت

مونث

پیشه

جانور نگهبان

اولین نمایش

جلد ۱۲، فصل ۴۸ (مانگا)
جلد ۶، فصل ۹ (لایت ناول)

اوست هورای (Ost Horai) جوهره‌ی یکی از چهار جانور نگهبان یعنی لاک‌پشت روح است. او مظهر این جانور در فرمی شبیه به انسان است.

پیش‌زمینه

اوست حتی قبل از این که لاک‌پشت روح از مهر و موم رها شود نیز فعال بود. او به عنوان بخشی از لاک‌پشت روح قرار بود یک پشتیبان برای مبارزه با امواج باشد تا در صورت شکست قهرمانان یا قدرت ناکافی آن‌ها وارد عمل شود. با وجوداین، جانوران نگهبان آخرین راه حل در تقابل با امواج هستند، زیرا اقدام آن‌ها با فدا کردن تقریبا دو سوم موجودات زنده‌ی جهان خود همراه است.

نقش اوست «هموار کردن راه بیداری لاک‌پشت روح» بود. او کشورها را دستکاری کرد تا قربانیان را برای زمان خارج شدن لاک‌پشت روح از مهر و موم آماده کند. همچنین او نکاتی را به قهرمانان ارائه داد تا در صورت لزوم مهر لاک‌پشت روح را بشکنند.

صفحات دیگر