نیمه باس‌ها

با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
مار بزرگ Sekiro: Shadows Die Twice

مار بزرگ

مار بزرگ (Great Serpent) یک باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. این باس با باس‌های متدوال بازی کمی متفاوت است. در کل دو مار در سراسر بازی وجود دارد. یکی از این مارها قابل کشتن است که برای این هدف باید چند مرتبه و با ترتیبی خاص با آن روبرو شوید. شرح این مار […]

تنزن یامائوچی (Tenzen Yamauchi) Sekiro: Shadows Die Twice

تنزن یامائوچی (Tenzen Yamauchi)

تنزن یامائوچی (Tenzen Yamauchi) یک نیمه-باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. او همچنین با عنوان ژنرال سامورایی شناخته می‌شود. نیمه-باس‌ها دشمنان با بار سلامتی دو یا بیشتر هستند و این یعنی برای کشتن آن‌ها حداقل دو ضربه مهلک (Deathblow) نیاز است. آن‌ها از دشمنان معمولی به مراتب قوی‌تر هستند و آیتم‌های بهتری نیز […]

بی‌سر (Headless) Sekiro: Shadows Die Twice

بی‌سر (Headless)

بی‌سر یا هدلس (Headless) یک نیمه باس در Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه باس‌ها دشمنان ویژه‌ای با نام خاص هستند که حداقل دارای دو میل سلامتی هستند، یعنی برای کشتن آن‌ها به دو ضربه‌ی مرگبار یا بیشتر نیاز است. آن‌ها به مراتب از دشمنان معمولی قوی‌تر هستند و آیتم‌ها بهتری نیز از آن‌ها به […]

غول زنجیر شده (Chained Ogre) Sekiro: Shadows Die Twice

غول زنجیر شده (Chained Ogre)

غول زنجیر شده (Chained Ogre) یک نیمه-باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه-باس‌ها دشمنانی با میل سلامتی دو یا بیشتر هستند و این به معنای آن است که برای کشتن آن‌ها حداقل دو ضربه مرگبار (Deathblow) نیاز است. آن‌ها از دشمنان معمولی به مراتب قوی‌تر هستند و آیتم‌های بهتری نیز از آن‌ها به […]

فرمانده شیگنوری یامائوچی Sekiro: Shadows Die Twice

فرمانده شیگنوری یامائوچی

فرمانده شیگنوری یامائوچی (Leader Shigenori Yamauchi) یک نیمه باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه باس‌ها دشمنان ویژه با نام‌های خاص هستند که میل سلامتی آن‌ها دو یا بیشتر است. این به معنای آن است که برای کشتن آن‌ها حداقل به دو ضربه‌ی مرگبار (Deathblows) نیاز است که این موضوع آن‌ها را به […]

نائوموری کاوارادا (General Naomori Kawarada) Sekiro: Shadows Die Twice

نائوموری کاوارادا (General Naomori Kawarada)

ژنرال نائوموری کاوارادا (General Naomori Kawarada) یک نیمه باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه باس‌ها دشمنان ویژه با نام‌های خاص هستند که میل سلامتی آن‌ها دو یا بیشتر است. این به معنای آن است که برای کشتن آن‌ها حداقل به دو ضربه‌ی مرگبار (Deathblows) نیاز است که این موضوع آن‌ها را به […]

شکارچی شینوبی (Shinobi Hunter) Sekiro: Shadows Die Twice

شکارچی شینوبی (Shinobi Hunter)

انشین میسن شکارچی شینوبی (Shinobi Hunter Enshin of Misen) یک نیمه-باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه-باس‌ها دشمنانی با میل سلامتی دو یا بیشتر هستند و این به معنای آن است که برای کشتن آن‌ها حداقل به دو ضربه مرگبار (Deathblow) نیاز است. آن‌ها از دشمنان معمولی به مراتب قوی‌تر هستند و آیتم‌های بهتری نیز […]

جوزو میخواره (Juzou the Drunkard) Sekiro: Shadows Die Twice

جوزو میخواره (Juzou the Drunkard)

جوزو میخواره (Juzou the Drunkard) یک نیمه-باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه-باس‌ها دشمنانی با میل سلامتی دو یا بیشتر هستند و این به معنای آن است که برای کشتن آن‌ها حداقل دو ضربه مرگبار (Deathblow) نیاز است. آن‌ها از دشمنان معمولی به مراتب قوی‌تر هستند و آیتم‌های بهتری نیز از آن‌ها به دست می‌آید. […]

گاو شعله‌ور (Blazing Bull) Sekiro: Shadows Die Twice

گاو شعله‌ور (Blazing Bull)

گاو شعله‌ور (Blazing Bull) یک نیمه-باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه-باس‌ها دشمنانی با میل سلامتی دو یا بیشتر هستند و این به معنای آن است که برای کشتن آن‌ها حداقل دو ضربه مرگبار (Deathblow) نیاز است. آن‌ها از دشمنان معمولی به مراتب قوی‌تر هستند و آیتم‌های بهتری نیز از آن‌ها به دست […]

Lone Shadow Longswordsman Sekiro: Shadows Die Twice

Lone Shadow Longswordsman

شمشیرزن سایه تنها (Lone Shadow Longswordsman) یک نیمه-باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه-باس‌ها دشمنانی با میل سلامتی دو یا بیشتر هستند و این به معنای آن است که برای کشتن آن‌ها حداقل دو ضربه مرگبار (Deathblow) نیاز است. آن‌ها از دشمنان معمولی به مراتب قوی‌تر هستند و آیتم‌های بهتری نیز از آن‌ها به دست […]

جنگجوی زره‌پوش (Armored Warrior) Sekiro: Shadows Die Twice

جنگجوی زره‌پوش (Armored Warrior)

جنگجوی زره‌پوش (Armored Warrior) یک نیمه-باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه-باس‌ها دشمنانی با میل سلامتی دو یا بیشتر هستند و این به معنای آن است که برای کشتن آن‌ها حداقل دو ضربه مرگبار (Deathblow) نیاز است. آن‌ها از دشمنان معمولی به مراتب قوی‌تر هستند و آیتم‌های بهتری نیز از آن‌ها به دست می‌آید. شرح […]

Long Arm Centipede Sen-Un Sekiro: Shadows Die Twice

Long Arm Centipede Sen-Un

هزارپای سن-اون دست دراز (Long Arm Centipede Sen-Un) یک نیمه باس در Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه-باس‌ها دشمنانی با میل سلامتی دو یا بیشتر هستند و این به معنای آن است که برای کشتن آن‌ها حداقل دو ضربه مرگبار (Deathblow) نیاز است. آن‌ها از دشمنان معمولی به مراتب قوی‌تر هستند و آیتم‌های بهتری نیز […]

Shikibu Toshikatsu Yamauchi Sekiro: Shadows Die Twice

Shikibu Toshikatsu Yamauchi

هفت نیزه آشینا – شیکیبو توشیکاتسو یامائوچی (Seven Ashina Spears – Shikibu Toshikatsu Yamauchi) یک نیمه-باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه-باس‌ها دشمنانی با میل سلامتی دو یا بیشتر هستند و این به معنای آن است که برای کشتن آن‌ها حداقل دو ضربه مرگبار (Deathblow) نیاز است. آن‌ها از دشمنان معمولی به مراتب قوی‌تر هستند […]

Ashina Elite – Jinsuke Saze Sekiro: Shadows Die Twice

Ashina Elite – Jinsuke Saze

نخبه آشینا – جینسوکه سازه (Ashina Elite – Jinsuke Saze) یک نیمه-باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه-باس‌ها دشمنانی با میل سلامتی دو یا بیشتر هستند و این به معنای آن است که برای کشتن آن‌ها حداقل دو ضربه مرگبار (Deathblow) نیاز است. آن‌ها از دشمنان معمولی به مراتب قوی‌تر هستند و آیتم‌های بهتری نیز […]

ژنرال کورانسوکه ماتسوموتو Sekiro: Shadows Die Twice

ژنرال کورانسوکه ماتسوموتو

ژنرال کورانسوکه ماتسوموتو (General Kuranosuke Matsumoto) یک نیمه-باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه-باس‌ها دشمنانی با میل سلامتی دو یا بیشتر هستند و این به معنای آن است که برای کشتن آن‌ها حداقل دو ضربه مرگبار (Deathblow) نیاز است. آن‌ها از دشمنان معمولی به مراتب قوی‌تر هستند و آیتم‌های بهتری نیز از آن‌ها به دست […]

Great Colored Carp Sekiro: Shadows Die Twice

Great Colored Carp

کپور رنگی بزرگ (Great Colored Carp) یک باس در بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. خوراندن یک «طعمه‌ی گرانبهای حقیقی» (Truly Precious Bait) می‌تواند این ماهی را بکشد. این طعمه را می‌توان از Pot Noble Koremori یا Pot Noble Harunaga به دست آورد. بعد از خوردن طعمه‌ی مذکور این ماهی رنگی دیگر خصومتی با شما […]

جنگجوی شیچیمن (Shichimen Warrior) Sekiro: Shadows Die Twice

جنگجوی شیچیمن (Shichimen Warrior)

جنگجوی شیچیمن (Shichimen Warrior – به معنای: جنگجویی با هفت چهره) یک نیمه باس در Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه-باس‌ها دشمنان با بار سلامتی دو یا بیشتر هستند و این یعنی برای کشتن آن‌ها حداقل دو ضربه مهلک (Deathblow) نیاز است. آن‌ها از دشمنان معمولی به مراتب قوی‌تر هستند و آیتم‌های بهتری نیز از […]

شیراهاگی (Snake Eyes Shirahagi) Sekiro: Shadows Die Twice

شیراهاگی (Snake Eyes Shirahagi)

شیراهاگی (Snake Eyes Shirahagi) یک نیمه-باس در Sekiro: Shadows Die Twice است. نیمه باس‌ها دشمنان ویژه‌ای با نام خاص هستند که حداقل دارای دو میل سلامتی هستند، یعنی برای کشتن آن‌ها به دو ضربه‌ی مرگبار یا بیشتر نیاز است. آن‌ها به مراتب از دشمنان معمولی قوی‌تر هستند و آیتم‌ها بهتری نیز از آن‌ها به دست […]