بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مینی‌گیم‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
The 4th Survivor .  - رزیدنت ایول

The 4th Survivor

The 4th Survivor (چهارمین بازمانده) یک مینی گیم در بازسازی Resident Evil 2 است. این مود با اتمام سناریوی اصلی یکی از شخصیت‌ها و همین طور سناریوی باز شده شخصیت دیگر قابل دسترس است. این مینی گیم نشان‌دهنده فرار HUNK از راکون سیتی است و بازیکن باید او را با وجود تعداد انبوه دشمنان و با […]
توفوی بازمانده .  - رزیدنت ایول

توفوی بازمانده

توفوی بازمانده (The Tofu Survivor) مینی‌گیمی در بازسازی Resident Evil 2 است. برای باز کردن این مود بازیکن باید The 4th Survivor را به پایان برساند. این مود تقریبا همان مود The 4th Survivor است با این تفاوت که بازیکن یک توفو را کنترل می‌کند و سایر موارد از جمله فضا، دشمنان و طراحی مرحله همانند مود […]