ویکی رزیدنت ایول

گاست

اشتراک‌گذاری

گاست

Ghost

گاست رزیدنت ایول

تاریخ مرگ

۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸

پیشه

مامور سرویس امنیت آمبرلا

اولین نمایش

Resident Evil 2 (بازی ۲۰۱۹)

گاست (Ghost) یک مامور سرویس امنیت آمبرلا بود که در عملیات نفوذ به آزمایشگاه NEST شرکت داشت.

بیوگرافی

گاست در زمان نفوذ به آزمایشگاه NEST به تیم پشتیبانی جوخه‌ی یکم اختصاص یافته بود، و منتظر رسیدن HUNK و تیم آلفا بود تا با نمونه‌ی ویروس گلگتا برگردند. هر دوی تیم‌ها توسط دکتر ویلیام برکین که به واسطه‌ی آلودگی به ویروس-جی جهش یافته بود روبرو شدند و گاست در این رویارویی کشته شد.

دانستنی‌ها

  • گاست در داستان‌های جانبی و غیر-متمرکز The Ghost Survivors، موفق به دستیابی به نمونه‌ی ویروس-جی و ترک NEST شد. با این حال او در هنگام رسیدن به تراموای برقی از پشت مورد نشانه‌ی اسلحه‌ی ایدا وانگ قرار گرفت.