ویکی رزیدنت ایول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ویروس گلگتا

اشتراک‌گذاری
ویروس گلگتا رزیدنت ایول

ویروس-جی محفوظ شده در یک مایع بنفش رنگ

ویروس گلگتا (Golgotha Virus) به اختصار ویروس-جی (G-Virus) نوعی ویروس ژنتیکی-مهندسی شده از خانواده‌ی پروژنیتور است.

در حالی که ویروس-تی در اندام‌های آلوده شده باعث مردگی بافت‌ها می‌شود، اما ویروس-جی قادر است با ظرفیت‌های بازسازی موثری که دارد میزبان را به زندگی برگرداند و جاودانی بیولوژیکی برای او به ارمغان آورد. افراط در مصرف این ویروس می‌تواند منجر به تخریب مغز و زوال پوست و عضلات شود. در غیر این صورت انسان‌های آلوده شده به ویروس-جی چنین عوارضی را متحمل نمی‌شوند، اگرچه یک دوز کنترل نشده از این ویروس می‌تواند باعث جهش سریع میزبان به منظور تطابق بهتر با محیط و وضعیت کنونی شود.

ویروس-جی توسط دکتر ویلیام برکین و با هدف اصلاح نژاد انسان مورد پژوهش قرار گرفت. او قصد داشت به این وسیله نژادی از انسان‌های تکامل یافته تحت عنوان «انسان‌های جی» را ایجاد کند. از این جهت به این ویروس ویروس خدایی (God Virus) نیز گفته می‌شود.

صفحات دیگر