بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ویروس پروژنیتور

اشتراک‌گذاری
ویروس پروژنیتور رزیدنت ایول

ویروس پروژنیتور (Progenitor virus) یک ویروس RNA دو-رشته‌ای در آفریقای غربی باستان بود که پایه عامل تروریستی ویروس-تی بود.

این ویروس قابلیت آلودگی وسیع ارگانیسم‌ها مختلف از انسان‌ها تا حیوانات، گیاهان و حتی در مواردی قارچ‌ها را دارد. این یک موتاژن غیر-سرطان‌زای بسیار قوی بود که به عنصری مرکزی در فرهنگ ندیپایا شد.

این ویورس با بازسازی ژن‌ها میزبان برخی خصوصیات را تقویت می‌کند. تحت شرایط خاص ممکن است میزبان دچار جهش‌های خودجوش شود.

صفحات دیگر