بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

روستای لوآر

اشتراک‌گذاری

روستای لوآر

Loire Village

موقعیت

فرانسه

جمعیت

نامشخص

رویدادهای قابل توجه

نقطه‌ی تحویلی تعیین شده برای HUNK

روستای لوآر (Loire Village) یک روستای کوچک در فرانسه است، جایی که مامور ویژه یعنی HUNK دستور گرفته بود تا نمونه‌های ویروس-جی دریافت شده از ویلیام برکین را به کریستین هنری، مدیر انشعاب فرانسه آمبرلا تحویل دهد.

صفحات دیگر