بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تایرنت ( مدل T-103)

اشتراک‌گذاری

تایرنت ( مدل T-103)

Tyrant - T-103 Model

تایرنت ( مدل T-103) رزیدنت ایول

بر اساس

انسان، نوع تایرنت

تاریخ ساخت

۱۹۹۸

ساخته شده از طریق

کلون‌سازی و آزمایش

تایرنت T-103 مجموعه‌ای از تولید انبوه سلاح‌های ارگانیک بیولوزژیکی (B.O.W) انسانی بود. T-103 در سال ۱۹۹۸ از کلون‌های اصلاح شده‌ی تایرنت T-00 ساخته شد.

این موجودات از هوش مصنوعی نزدیک به انسان طبیعی بهره می‌برند و قادرند دستوراتی برای بیشتر BOWهای اولیه ناممکن است را انجام دهند.  به همین ترتیب آن‌هابه عنوان محافظ یا بادیگارد مورد استفاده قرار می‌گرفتند، همین طور آن‌ها برای کشتن اشخاص خاص، به دست آوردن اشیای با اهمیت، و مقابله با مخالفان مسلح به کار گرفته می‌شدند. استفاده از کد ۱۰۳ به جای ۰۰۳ نشان از تکامل این تایرنت‌ها نسبت به نمونه‌های اولیه خود دارد.

صفحات دیگر