بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بچه

اشتراک‌گذاری

بچه

Baby

بچه - رزیدنت ایول

بر پایه

نوزاد انسان دختر

ساخته شده از طریق

تنفس گرده‌ی گیاه توهم‌زای آلوده به مگامایسیت

هدف

توهم

نوع حمله

بلعیدن

بچه (Baby) موجودی بسیار عجیب به شکل یک جنین ناقص بود که ایتن وینترز در خانه بنوینتو با آن روبرو شد و در حالی آن را مشاهده کرد که تحت توهم ناشی از گیاهان آلوده به قارچ بود. این بچه توسط دونا بنوینتو کنترل می‌شد.

شرح

این کودک دارای چشمانی متورم، دهانی بسیار گشاد و بدنی شبیه به لجن است. این توهمی بود که ایتن با تنفس کردن گرده‌های گیاهان آلود در زمان ورودش به خانه بنوینتو دچار آن شد. این موجود به تعقیب کردن ایتن در سراسر منطقه پرداخت با این هدف که ایتن را ببلعد و همچنین صداهایی پریشان‌وار مثل گریه و خنده از خود تولید می‌کرد. در صورتی که این موجود با موفقیت ایتن را بگیرد، با خوشحالی کلمه‌ی "Yummy" (خوشمزه) را فریاد می‌زند. از آنجایی که این کودک واقعی نیست، ایتن ممکن است در زمان بعلیده شدن در اثر حمله قلبی و از شدت ترس کشته شود، یا این که این کودک در واقع خود دونا بنوینتو است.

این موجود بعد از ضربه‌ی چاقوی ایتن به دونا و با کشتن او از بین رفت.

صفحات دیگر