مهاجمان لموین

مهاجمان لموین

Lemoyne Raiders

مهاجمان لموین Red Dead

بازی

Red Dead Redemption 2

وضعیت

فعال

اعضا

لیندزی وافرد (رهبر)

موقعیت

لموین

مهاجمان لموین (Lemoyne Raiders) گروهی در Red Dead Redemption 2 هستند.

تاریخچه

پیش‌زمینه

بر اساس نوشته‌ی روزنامه‌ها مهاجمان لموین هم از کهنه سربازان کنفدراسیون و هم از مردان جوان نوآموز تشکیل شده است. این گروه ساختاری شبه نظامی دارد که در ابتدا به عنوان یک سازمان نئو-کنفدراسیون شکل گرفت و مورد استقبال محلی‌ها قرار گرفت.

اگرچه، این گروه از سال ۱۸۹۹ به سمت خشونت روی آورد و برای انجام قتل‌ها و سرقت‌هایی که از اهالی شمال و شهروندان قانون‌مند می‌کرد شناخته شد. آن‌ها به اموری مانند خرید و فروش مشروبات و معامله‌ی سلاح با کشورهای آمریکای جنوبی پرداختند. برتری در زمینه‌ی سلاح‌ها و آموزش‌های نظامی باعث شده بود تا مهاجمان لموین بیش از هر باند دیگر خطرناک باشند. این موضوع در برنامه‌ی سازمان‌یافته‌ی آن‌ها در کمین گرفتن علیه آرتور قابل مشاهده بود.

این مهاجمان همچنین به خاطر همکاری با خانواده بریتویت نیز شناخته می‌شوند. بریتویت‌ها در زمینه‌ی کسب و کار از شرکای آن‌ها محسوب می‌شوند. همچنین آن‌ها ظاهرا با آنجلو برونته نیز همکاری تجاری دارند.