ویکی Red Dead

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مرتع هنین داگ

اشتراک‌گذاری

مرتع هنین داگ

Hanging Dog Ranch

مرتع هنین داگ Red Dead

بازی

Red Dead Redemption 2

قلمرو

ایالت الیزابت غربی

منطقه

بیگ ولی

مرتع هنین داگ (Hanging Dog Ranch) مکانی در Red Dead Redemption 2 است. این مرتع از شمال غربی به دره‌ی بزرگ می‌رسد و در نزدیکی رودخانه‌ی لیتل کریک واقع شده است. این مرتع به شدت محافظت می‌شود و مالک آن مردی به نام آقای ایبل است.

Red Dead Redemption 2

هنین داگ در خط داستانی بازی در قالب ماموریت Mrs. Sadie Adler, Widow II و در زمانی که آرتور مورگان و سیدی ادلر حمله‌ای را علیه اودریسکول‌ها ترتیب داند، مشاهده شد.

ماموریت‌های مرتبط

  • Mrs. Sadie Adler, Widow II
  • Jim Milton Rides, Again?
صفحات دیگر