سنت دنیس

سنت دنیس

Saint Denis

سنت دنیس Red Dead

بازی

Red Dead Redemption 2

نوع

شهر

قلمرو

لموین

منطقه

بایو نوا

سنت دنیس (Saint Denis) شهری در Red Dead Redemption 2 است. این بزرگ‌ترین شهر در بایو نوا، بزرگ‌ترین زیستگاه انسانی در پنج قلمروی آمریکایی است.

توصیف

سنت دنیس شهری بسیار صنعتی است که دارای کارخانه‌های بزرگ با دودکش‌های بلندی است. این مکان به عنوان شهری مدرن دارای خیابان‌های سنگ‌فرش شده، ماموران پلیس همراه با یونیفرم و شبکه‌ای از خطوط واگن‌ها برقی است. شهر با توجه به صنعتی بودنش تاریک و دودی است.

در شمال مزارع کوچکی همراه با تعدادی خانه وجود دارد. آفریقایی-آمریکایی‌ها در بخش شمال شرق شهر ساکن هستند. در غرب شهر خانه‌ها و عمارت‌های تجملی وجود دارد که متعلق به شهروندان ثروتمند سنت دنیس است. در جنوب شهر نیز، در نزدیکی رودخانه‌ی Lannahechee، بخش صنعتی بزرگی مملو از کارخانه‌ها، انبارها و بنادر محموله وجود دارند.

سنت دنیس بسیار پر جمعیت با خیابان‌ها شلوغ و مغازه‌های مختلف است. ساکنین شهر دارای پیش‌زمینه، قومیت و مذهب گوناگونی هستند. به دلیل تاریخچه‌ی فرانسوی شهر، شهروندان فرانسوی زیادی نیز در سراسر شهر دیده می‌شوند که اغلب با گفتن واژه Bonjour (روز به خیر) از بازیکن استقبال می‌کنند. پراکندگی قابل توجهی از چینی‌ها نیز در شهر وجود دارد که به خصوص در اطراف مغازه‌های سنت دنیس دیده می‌شوند. به لطف آنجلو برونته و مافیای قدرتمندش، ایتالیایی‌های زیادی نیز در شهر حضور دارند.