ویکی Red Dead

دریاچه‌ی فلت آیرن

اشتراک‌گذاری

دریاچه‌ی فلت آیرن

Flat Iron Lake

دریاچه‌ی فلت آیرن Red Dead

بازی

Red Dead Redemption
Red Dead Redemption 2

نوع

دریاچه

قلمرو

مرکزی

منطقه

الیزابت غربی
نیو هانوفر
لموین

دریاچه‌ی فلت آیرن (Flat Iron Lake) یک دریاچه‌ی بزرگ واقع در مرزهای شرقی منطقه‌ی گریت پلینز از قلمروی الیزابت غربی است. این دریاچه در بازی Red Dead Redemption به عنوان مرزهای شرقی بازی محسوب می‌شد.

در Red Dead Redemption 2 این مکان در مرکز پنج قلمروی آمریکایی واقع شده و  با الیزابت غربی، نیو هانوفر و لموین هم‌مرز است.

به همین ترتیب دریاچه‌ی فلت آیرن از غرب با گریت پلینز از الیزابت غربی، از شمال با هارتلندز از نیو هانوفر، و از شرق با اسکارلت مدوز از لموین هم‌مرز است. آب رودخانه‌های Lannahechee، آپر مونتانا، و داکاتو به این دریاچه می‌ریزند و آب این دریاچه نیز از سمت غرب به رودخانه‌ی سن لوئیس جاری می‌شود.