ویکی Red Dead

استرابری

اشتراک‌گذاری

استرابری

Strawberry

استرابری Red Dead

بازی

Red Dead Redemption 2

نوع

شهر

قلمرو

الیزابت غربی

منطقه

بیگ ولی

استرابری (Strawberry) مکانی در Red Dead Redemption 2 است. این شهر به عنوان پایتخت منطقه‌ی بیگ ولی محسوب می‌شود و تقریبا در جنوب و مرکز این منطقه، و جنوب شرقی مانت شان (Mount Shann) قرار گرفته است. اگرچه این شهر، کوچک است اما در سال‌ها اخیر رشد پیدا کرده و شهردار آن قصد دارد تا استرابری را به شهری توریستی تبدیل کند.

تصاویر