ری:زیرو

جهان

اشتراک‌گذاری
جهان
نقشه رسمی جهان از بازی Re:Zero Forbidden Book and the Mysterious Spirit

شکل جغرافیایی دنیای ری:زیرو به جای این که یک گوی باشد جهانی تخت است. تمام چهار گوشه این جهان به صخره‌های عظیم ختم می‌شود، جایی که آب از پرتگاه به پایین می‌ریزد. آب‌های بی‌پایان این جهان با نام آبشار بزرگ شناخته می‌شود که همچنین به عنوان پایان دنیا در نظر گرفته می‌شود. آبشار بزرگ در بیشتر مواقع از ساحل قابل تماشا است. همانند زمین این جهان نیز دارای چرخه روز و شب و دارای خورشید و ماه است. با این حال در زمینه‌ی جهت‌یابی و چرخش یک مدل زمین‌مرکزی را دنبال می‌کند. همچنین این جهان دارای دوره ۲۴ ساعته و آب و هوای چهار فصل است. ماه‌ها حداقل از ۲۵ روز تشکیل شده‌اند. قوانین پایه فیزیک مشابه با زمین است.

جغرافیا

مشخص نیست که در حال حاضر یا قبل از «فاجعه بزرگ» چه تعداد قاره وجود داشته است. فاجعه مذکور توسط جادوگر حسادت ایجاد شد و نیمی از جهان را نابود کرد و جغرافیای این جهان را به طور قابل توجهی تغییر داد. به هر ترتیب داستان اصلی در یک قاره بازرگ جریان دارد که چهار قدرت اصلی بر آن حاکم هستند: گوستکو در شمال خشک، وولکیا در جنوب حاصل‌خیر، کاراراگی در غرب، و لوگنیکا که در شرقی‌ترین لبه قاره واقع شده است. به غیر از این‌ها تعدادی قلمروهای کوچک‌تر نیز وجود دارد که این چهار کشور را محاصره کرده‌اند و بین آن‌ها قرار گرفته‌اند. 

آب

با وجود این که بدنه‌های آب در این جهان وجود دارد اما هیچ اقیانوس یا دریای بزرگی در آن وجود ندارد و تنها تعداد زیادی برکه و رودخانه وجود دارد. برای نمونه شهر دروازه آب پریستلا روی یکی از این برکه‌ها بنا شده است. صرف نظر از آبشار بزرگ، بزرگ‌ترین منبع آب از رودخانه تیگریسی بزرگ است که از تما چهار ملت بزرگ می‌گذارد.