بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

زوئن

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
سارا سارا نو می، مدل: اکسولوتل .  - وان پیس

سارا سارا نو می، مدل: اکسولوتل

سارا سارا نو می، مدل: اکسولوتل (Sara Sara no Mi, Model: Axolotl) یک میوه شیطانی از نوع زوئن است که به کاربر اجازه می‌دهد تبدیل به یک اکسولوتل (سمندر) ترکیبی یا یک اکسولوتل کامل تبدیل شود. این میوه توسط اسمایلی، حیوان دست‌آموز سزار دلقک خورده شد اما پس از مرگش رها شد.
اسمایل .  - وان پیس

اسمایل

اسمایل‌ها (SMILEs) میوه‌های شیطانی مصنوعی زوئن هستند که از ماده SAD ساخته شده‌اند. آن‌ها قبلا توسط دن‌کیشوت دوفلامینگو و سزار دلقک تولید می‌شد و در انحصار و مورد مصرف اعضای دزدان دریایی جانوران بود. اسمایل‌ها مثل میوه‌های شیطانی استانداد نام خاصی ندارند و در عوض با عنوان «اسمایل (گونه حیوانی)» به آن‌ها اشاره می‌شود.
میوه شیطانی مصنوعی .  - وان پیس

میوه شیطانی مصنوعی

میوه‌های شیطانی مصنوعی میوه‌هایی ساخته دست بشر هستند که هدف از ساخت آن‌ها این است که همانند میوه‌های شیطانی طبیعی قدرت‌هایی ویژه را به مصرف‌کننده بدهد. ساخت میوه‌های شیطانی مصنوعی تاکنون دوبار اتفاق افتاده است. یک بار این چنین میوه‌ای توسط وگاپانک، دانشمند بزرگ داشته شد که یک شکست تلقی شد؛ اما این میوه بعدا توسط […]