ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

زوئن افسانه‌ای

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
گومو گومو نو می .  - وان پیس

گومو گومو نو می

گومو گومو نو می (Gomu Gomu no Mi) که در اصل با عنوان هیتو هیتو نو می، مدل: نیکا شناخته می‌شود، یک میوه شیطانی از نوع زوئن افسانه‌ای است که به کاربر اجازه می‌دهد تبدیل به «خدای خورشید» افسانه‌ای نیکا شود و ویژگی‌هایی به دست آورد که بدنش را همانند خصوصیات لاستیک کند. دولت جهانی […]
اینو اینو نو می، مدل: اوکوچی نو ماکامی .  - وان پیس

اینو اینو نو می، مدل: اوکوچی نو ماکامی

اینو اینو نو می، مدل: اوکوچی نو ماکامی (Inu Inu no Mi, Model: Okuchi no Makami) یک میوه شیطانی از نوع زوئن افسانه‌ای است که به کاربر اجازه می‌دهد به طور ترکیبی یا کامل تبدیل به یک خدای گرگ باستانی شود. این میوه به طور تصادفی توسط یاماتو مصرف شد. همان طور که کایدو اشاره […]
هیتو هیتو نو می، مدل: دایبوتسو .  - وان پیس

هیتو هیتو نو می، مدل: دایبوتسو

هیتو هیتو نو می، مدل: دایبوتسو (Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu) یک میوه شیطانی از نوع زوئن افسانه‌ای است که به کاربر اجازه می‌دهد تبدیل به یک دایبوتسو (یک بودای غول‌پیکر طلایی) شود. این میوه توسط سنگوکو، فرمانده ناوگان سابق مارین‌ها خورده شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها قدرت اصلی این میوه تبدیل شدن به یک بودای […]
توری توری نو می، مدل: ققنوس .  - وان پیس

توری توری نو می، مدل: ققنوس

توری توری نو می، مدل: ققنوس (Tori Tori no Mi, Model: Phoenix) یک میوه شیطانی از نوع زوئن افسانه‌ای است که به کاربر قدرت تبدیل شدن به یک ققنوس یا ققنوس ترکیبی را می‌دهد. این میوه توسط مارکو مصرف شده است. قدرت‌ها و ضعف‌ها قدرت‌ها این میوه شیطانی قدرت تبدیل شدن به یک ققنوس بزرگ […]