بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گیر سوم

اشتراک‌گذاری

فنون گیر سوم

Gear Third Techniques

گیر سوم - وان پیس

معنی

دنده‌ی سوم

تمرکز شیوه مبارزه

مشت‌ها، بدن لاستیکی، استخوان‌های متورم، هاکی

اولین نمایش

فصل ۴۰۳ (مانگا) قسمت ۲۸۸ (انیمه)

دنده یا گیر سوم (Gear Third) یکی دیگر از حالت‌های قدرتمند لوفی است که اولین بار در اوج درگیری او با بلونو مورد اشاره قرار گرفت هر چند که در آن مقطع از آن استفاده نشد. مدتی بعد این فن در هنگام مبارزه‌ی لوفی با راب لوچی به طور کامل نمایش داده شد.

نگاه کلی

لوفی با گاز گرفتن شصت دست خود، یک بریدگی کوچک را ایجاد می‌کند و سپس با فوت کردن در آن باعث باد شدن بازویش می‌شود. او قادر است این هوا را در تمام بدن خود جا به جا کند. لوفی با متمرکز کردن هوا در یکی از اندام‌هایش، آن اندام را به سایزی برابر یا بزرگتر از یک غول تبدیل می‌کند.

این تکنیک به او اجازه می‌دهد تا ضربه‌ی خود را با قدرت بیشتر و در فضای بزرگتری پیاده کند، با این حال این فن به خاطر حجیم شدن بدن از تحرک کاربر می‌کاهد. گیر سوم اغلب زمانی استفاده می‌شود که به نیروی فیزیکی زیادی مورد نیاز باشد.

لوفی در بین حملات خود هوا را به درون سینه‌ی خود باز می‌گرداند و سپس آن را به اندام دیگری منتقل می‌کند. نقطه‌ی ضعف این حرکت در تاخیر زمانی انتقال هوا است که می‌تواند در مواقعی کاملا غیر سودمند باشد.

صفحات دیگر