ویکی وان پیس

گیر دوم

اشتراک‌گذاری

فنون گیر دوم

Gear Second Techniques

گیر دوم - وان پیس

معنی

دنده‌ی دوم

تمرکز شیوه مبارزه

مشت‌ها، بدن پلاستیکی، هاکی

اولین نمایش

فصل ۳۸۷ (مانگا)
قسمت ۲۷۲ (انیمه)
هفتمین فیلم

دنده یا گیر دوم (Gear Second) تکنیکی است که قدرت، سرعت، و تحرک کاربر را افزایش می‌دهد. این فن اولین بار در لوفی و در تقابل او با بلونو دیده شد.

نگاه کلی

این تکنینک باعث می‌شود تا سرعت جریان خون لوفی در تمام یا بخش‌هایی از بدن افزایش پیدا کند. در این وضعیت بدن به اکسیژن و مواد مغذی بیشتری نیاز دارد و به همین واسطه سرعت و قدرت بیشتری در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

افزایش سوخت و ساز بدن باعث می‌شود تا لوفی بیش از مواقع معمول احساس گرسنگی کند و حتی بعد از استفاده‌ی طولانی مدت دچار فلجی شود، مثل اتفاقی که بعد از نبرد دوم با راب لوچی برای او رخ داد.

لوفی بعد از تقابل با CP9 و با مشاهده‌ی فن سورو، این قابلیت خود را توسعه داد.