بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کاراته فیش-من

اشتراک‌گذاری

کاراته فیش-من

Fish-Man Karate

کاراته فیش-من - وان پیس

کاربران برجسته

جینبه، هک، هودی جونز

تمرکز شیوه مبارزه

کاراته، کنترل آب، جوتسو

اولین نمایش

کاراته:
فصل ۸۴ (مانگا)
قسمت ۳۹ (انیمه)
جوتسو:
فصل ۵۴۶ (مانگا)
قسمت ۴۴۹ (انیمه)

کاراته فیش-من (Fish-Man Karate) هنر رزمی است که توسط اعضای با مهارت نژاد فیش-من مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه اشاره شده است که انسان‌ها هم قادر به یادگیری این شیوه مبارزه هستند.

در حالی که فیش-من کاراته روی خشکی به اندازه‌ی کافی قدرتمند است اما این شیوه‌ی مبارزه تعدادی حرکات ویرانگر در زیر آب دارد که متناسب با قدرت و سرعت نژاد فیش-من است.

شرح

بنا بر گفته‌ی جینبه، راز کاراته فیش-من مسلط بودن کاربر بر آب، و ارسال موج‌های قدرتمند آب به داخل بدن حریف است، چرا که هر موجودی دارای میزان بالایی از آب در بدن خود است. کاربران فیش-من کاراته قادرند به حریفانی که مقاومت بالایی در مقابل ضربات دارند موثر ظاهر شوند، مثل تقابل با مانکی دی. لوفی که به خاطر بدن پلاستیکی‌اش تقریبا در تقابل با حملات غیر بُرنده مصون است.

جینبه همچنین نشان داد که می‌توان به وسیله‌ی آب در اتمسفر از فیش-من کاراته استفاده‌ی موثری کرد.

این هنر رزمی در جزیره‌ی فیش-من و به طور خاص در «فیش-من کاراته دوجو» قابل یادگیری است.

جوتسوی فیش-من

جوتسوی فیش-من دیگر هنر رزمی است که توسط نژاد فیش-من و ظاهرا در کنار کاراته فیش-من به کار گرفته می‌شود. این هنر رزمی در زیر آب کارایی دارد و به کنترل و دستکاری آب در پیرامون کاربر می‌پردازد.

مشخص نیست که کاربران چطور از این جوتسو استفاده می‌کنند، اما این یک مزیت بزرگ در مبارزات زیر آب برای آن‌ها محسوب می‌شود. تاکنون فقط جینبه و هودی از این قابلیت استفاده کرده‌اند. کاربر دیگری به نام هک نیز دارای این مهارت است اما از هیچ یک از فنون آن استفاده نکرده است.

کاربران

  • کوروبی
  • کاپوتی
  • تانسوی
  • جینبه
  • هودی جونز
  • هک
  • کوالا
  • سباستین
صفحات دیگر