بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پونگلیف

اشتراک‌گذاری

پونگلیف

Poneglyph

پونگلیف - وان پیس

اولین نمایش

فصل ۲۰۲ (مانگا)قسمت ۱۰۲ (انیمه)

معنی

متن تاریخی

موقعیت

سراسر دنیا

خالق

خاندان کوزوکی

پونگلیف‌ها (Poneglyphs) سنگ‌های یادبود مرموزی هستند که حامل اطلاعات تاریخی به حروف باستانی هستند. آن‌ها در میان جزیره‌های دنیا پراکنده هستند، و گفته شده که تنها فرد باقی مانده در دنیا که قادر به خواندن آن‌ها است، نیکو روبین است.

انواع پونگلیف

  • پونگلیف تاریخی: افشاکننده بخش‌هایی از تاریخ باستان و همچنین پیام‌هایی که توسط انسان‌های باستان نوشته شده است.
  • پونگلیف راهنما: حاوی دستورالعمل‌ها و یا سرنخ‌هایی از موقعیت پونگلیف‌های تاریخی.
  • پونگلیف مسیر: حاوی جزئیاتی از یک مکان. با جمع‌آوری تمام چهار پونگلیف مسیر، موقعیت رافتل افشا خواهد شد.

پونگلیف‌های تاریخی و راهنما هر دو به رنگ آبی تیره هستند اما پونگلیف‌های مسیر قرمز رنگ هستند.

صفحات دیگر