ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

وان پیس

اشتراک‌گذاری

وان پیس

One Piece

اولین نمایش

چپتر ۲
قسمت ۱ (اشاره شده)

وان پیس (One Piece) نامی است برای اشاره به تمام گنج‌هایی که پادشاه دزدان دریایی یعنی گول دی. راجر به دست آورده است. حداقل بخشی از این گنج بزرگ در قرن نانوشته متعلق به جوی بوی بوده است. گفته شده است که ارزش وان پیس غیرقابل تصور است و در حال حاضر این گنج در رافتل، آخرین جزیره گرند لاین قرار دارد.

قبل از این که راجر اعدام شود، او اعلام کرد که هر کس بتواند به این گنج بزرگ برسد، گنج متعلق به او خواهد بود. این موضوع باعث شروع عصر بزرگ دزدان دریایی شد.

گنج بزرگ

در مقطعی در طول قرن تهی، مردی به نام جوی بوی با جزیره‌ای روبرو شد که در انتهای گرند لاین قرار داشت. او در آنجا یک گنجینه‌ی با ارزش غیرقابل تصور را از خود به جای گذاشت. داستان‌های این گنج در جزیره نهایی، توجه گول دی. راجر را برانگیخت و از آنجایی که دولت جهانی کاوش در این جزیره را منع کرده بود، او واقعی بودن این گنج باور پیدا کرد.

فقط اعضای خدمه‌ی دزدان دریایی راجرز به این جزیره سفر کرده‌اند. آن‌ها متوجه شدند که این گنج دقیقا از چه چیزی تشکیل شده است. با رسیدن به جزیره و دیدن گنج جوی بوی، دزدان دریایی راجر شروع به خندیدن کردند. راجر آن را به عنوان «داستانی پر از خنده» توصیف کرده است و همین عاملی شد تا او نام جزیره نهایی را لافتیل (به معنی داستان خنده) نامگذاری کند. مدتی پس از این کشف، کل جهان به گنجینه‌های راجر به عنوان «وان پیس» اشاره کرد.

قبل از اعدام راجر، او به دنیا اعلام کرد که این گنج بزرگ می‌تواند توسط هر کسی که به آن برسد تصاحب شود و بدین ترتیب عصر بزرگ دزدان دریایی آغاز شد.

چند دهه بعد، وقتی که شک و تردیدهایی در مورد وجود این گنج به وجود آمده بود، ریش‌سفید در لحظات پایانی عمرش وجود این گنج را تائید کرد. او اشاره کرد که در زمان پیدا شدن وان پیس «نبردی بزرگ تمام دنیا را درگیر خواهد کرد».

صفحات دیگر