وان پیس

وان پیس

اشتراک‌گذاری

وان پیس

مالک

جوی بوی (قبلا)
گول دی. راجر (قبلا)

وان پیس (One Piece) نامی است برای اشاره به تمام گنج‌هایی که پادشاه دزدان دریایی یعنی گول دی. راجر به دست آورده است. حداقل بخشی از این گنج بزرگ در قرن نانوشته متعلق به جوی بوی بوده است. گفته شده است که ارزش وان پیس غیرقابل تصور است و در حال حاضر این گنج در رافتل، آخرین جزیره گرند لاین قرار دارد.

قبل از این که راجر اعدام شود، او اعلام کرد که هر کس بتواند به این گنج بزرگ برسد، گنج متعلق به او خواهد بود. این موضوع باعث شروع عصر بزرگ دزدان دریایی شد.

چند دهه بعد، وقتی که شک و تردیدهایی در مورد وجود این گنج به وجود آمده بود، ریش‌سفید در لحظات پایانی عمرش وجود این گنج را تائید کرد. او اشاره کرد که در زمان پیدا شدن وان پیس «نبردی بزرگ تمام دنیا را درگیر خواهد کرد».