بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قلعه پانگیا

اشتراک‌گذاری

قلعه پانگیا

Pangaea Castle

قلعه پانگیا - وان پیس

منطقه

وابسته به

اولین نمایش

چپتر ۱۴۲
قسمت ۹۱

قلعه پانگیا (Pangaea Castle) قلعه بزرگی واقع در مری ژوا است. اینجا به عنوان پایگاه عملیات‌های دولت جهانی عمل می‌کند، جایی که پنج ارشد و فرمانده کل یعنی کونگ در آنجا مستقر هستند. همچنین این قلعه هر چهار سال یکبار میزبان حاکمان کشورهای دولت جهانی است که در غالب نشست لولی با هم دیدار می‌کنند.

تاریخچه

چهارده سال پیش، اسپاندام سعی کرد با دستکاری پنج ارشد حق جستجوی برای سلاح‌های باستانی را پیدا کند.

هشت سال پیش، نشست لولی در مری ژوا برگزار شد تا در مورد ظهور دراگون انقلابی بحث شود.

صفحات دیگر