وان پیس

قرن تهی

اشتراک‌گذاری

قرن تهی

عنوان‌های دیگر

قرن سیاه
۱۰۰-سال تهی

قرن تهی (Void Century) یک فاصله‌ی زمانی در تاریخچه‌ی باستان‌شناسی است، که مطالعه کردن در مورد آن توسط دولت جهانی ممنوع شده است. رویدادهای این دوره بسیار مهم هستند و از آن با عنوان «حقیقت تاریخ» نام برده می‌شود.

این رویدادها حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ سال قبل از زمان حال رخ داده است. به این موضوع در آرک اسکایپیا و قالب فلش‌بک‌های روبین اشاره شد.