بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله سه-چشم

اشتراک‌گذاری

قبیله سه-چشم

Three-Eye Tribe

قبیله سه-چشم - وان پیس

خصوصیات

سه چشم

اولین نمایش

چپتر ۶۵۱
قسمت ۵۷۱

قبیله سه-چشم (Three-Eye Tribe) نژادی انسان‌نم با سه چشم هستند. هیچ سه-چشم خالصی تاکنون دیده نشده است، و شارلوت پودینگ تنها فرد شناخته شده است که تاکنون از دودمان سه-چشم دیده شده است که نیمی انسان و نیمی سه-چشم است.

بیولوژی

سه-چشم‌ها دارای پتانسیل رسیدن به یک «بیداری واقعی» با چشم سوم خود هستند، که ظاهرا با توانایی شنیدن «صدای همه چیز» همراه است. از این رو آن‌ها پتانسیل رمزگشایی و خواندن نوشته‌های پونگلیف را دارند. با این حال، در حال حاضر مشخص نیست که چگونه این بیداری واقعی حاصل می‌شود.

به گفته پودینگ، در حالی که دورگه‌هایی مانند او دارای چشم سوم هستند، اما ممکن است برای افراد دورگه امکان بیداری مذکور وجود نداشته باشد.

روابط بین-گونه‌ای

پودینگ از زمانی که کودک بود، تبعیض شدیدی را هم از سوی بزرگسالان و هم از کودکان متحمل شد، حتی از طرف مادر خودش و در داخل سرزمین توتو که از نظر نژادی متنوع بود. دلیل آن وجود چشم سوم او بود که در نظر دیگران منزجر کننده بود. این منجر شد تا چشم سوم خود را پنهان کند و همین طور انتظار داشت که سانجی نیز با دیدن آن مثل بقیه ابراز انزجار کند.

صفحات دیگر