ویکی وان پیس

سرافیم

اشتراک‌گذاری

سرافیم

Seraphim

سرافیم - وان پیس

نام ژاپنی

セラフィム

روماجی

سرافیمو

ویژگی‌ها

تشابه جوان‌شده‌ی شیچیبوکای
بیولوژی لوناری
مردمک‌های ستاره‌ای شکل

وابسته به

پیشه

سایبورگ‌ها، سلاح‌های زنده

اولین نمایش

چپتر ۱۰۵۹

سرافیم‌ها (Seraphim) واحدهای جدید پاسیفیستا هستند که توسط گروه علمی ویژه مارین‌ها توسعه یافتند تا جایگزین هفت شیچیبوکای شوند و به یکی از سه قدرت برتر تبدیل شوند. آن‌ها سلاح‌های زنده‌ای هستند که بر پایه اعضای سابق اعضای شیچیبوکای کلون‌سازی شده‌اند، و همچنین از خون لوناری کینگ بهره می‌برند.

آن‌ها در حال حاضر ساکن جزیره اگ‌هد هستند، جایی که خالق‌شان یعنی وگاپانک در آنجا سکونت دارد.

اقدامات و نقش سرافیم‌ها باعث شد تا آن‌ها به آنتاگونیست‌های جانبی ارک اگ‌هد تبدیل شوند.

اعضا

  • اس-اسنیک (مار)
  • اس-هاک (شاهین)
  • اس-بر (خرس)
  • اس-شارک (کوسه)