بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ریوسوکن

اشتراک‌گذاری

ریوسوکن

ریوسوکن - وان پیس

معنی

پنجه اژدها

کاربر

تمرکز شیوه مبارزه

انگشتان، مشت‌ها، هاکی

اولین نمایش

فصل ۷۳۷ (مانگا)
قسمت ۶۷۰ (انیمه)

ریوسوکن (Ryusoken) یک هنر رزمی بر پایه دست است که توسط سابو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرح

شیوه ریوسوکن متمرکز بر نگه داشتن انگشتان کاربر در یک سبک-پنجه است که دشمن را با یک چنگ‌زنی قدرتمند خرد می‌کند. سابو آن را با پنجه‌ی اژدها قیاس می‌کند که نشانه‌ی غرور و خودبینی است.

او برای افزایش قدرت پنجه‌اش می‌تواند پنجه‌های خود را آغشته به بوسوشوکو هاکی کند، اتفاقی که در مورد باستیل اتفاق افتاد و کلاه‌خود فولادی او خرد شد و تخریب باور نکردی به سر این وایس ادمیرال وارد شد.

همچنین دیده شده که سابو نه تنها از انگشتان بلکه از مشت‌های خود در این شیوه استفاده کرده است که اثرات وحشیانه‌تری نسبت به تمرکز بر انگشتان دارد.

 

صفحات دیگر