بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

روکوشیکی

اشتراک‌گذاری

روکوشیکی

Rokushiki

روکوشیکی - وان پیس

معنی

شش شیوه

کاربران

مخلتف

تمرکز شیوه مبارزه

تکنیک خاص، تمرین‌های فرا انسانی

اولین نمایش

فصل ۳۴۲ (مانگا)
قسمت ۲۴۲ (انیمه)

روکوشیکی (Rokushiki) شیوه‌ای از هنرهای رزمی فرا انسانی و ویژه است. در برخی دوبله‌ها این شیوه با عنوان شش قدرت (Six Powers) نامیده شده است.

این شیوه‌ی مبارزه شامل چند فنون اصلی است که با نام‌های گپو، تکای، شیگان، رانکیاکو، سورو، کامی-ای، و روکواگان شناخته می شوند. روکوشیکی اولین بار توسط ماموران CP9 مورد استفاده قرار گرفت.

نگاه کلی

بنا بر گفته‌ی لوچی، کسانی که روکوشیکی را می‌آموزند دارای قدرتی برابر صد مرد هستند. قدرت کلی یک کاربر روکوشیکی با واحد دوریکی اندازه‌گیری می‌شود که فوکورو قادر است از طریق «ته-آواسه» خود آن را محاسبه کند.

اغلب کاربران برای افزایش تطبیق‌پذیری دارای تکنیکی منحصر به خود هستند. همچنین بعضی کاربران تمایل به استفاده از یک تکنیک خاص دارند، از جمله فوکورو در تکنیک سورو، جابرا در تکای، کاکو در رانکیاکو، و راب لوچی در تکنیک شیگان.

روکوشیکی شیوه مبارزه‌ی اصلی ماموران مخفی CP9 از دولت جهانی است اما برخی از مارین‌ها نیز از آن استفاده کرده‌اند. کوبی از تکنیک سورو در تقابل با لوفی استفاده کرد، همین طور دو وایس ادمیرال یعنی موموگا و دالماتین نیز در مقابل لوفی از روکوشیکی استفاده کرده‌اند. مشخص نیست که تا چه حد این شیوه از مبارزه در میان مارین‌ها کاربرد دارد اما چیزی که مشخص است گستردگی استفاده از فن سورو است.

جدا از مارین‌ها برخی افراد دیگر نیز از فنون روکوشیکی یا فنون مشابه به آن بهره برده‌اند، از جمله خود لوفی که در حالت گیر سکند از مفاهیم فن سورو استفاده کرد و نسخه‌ای پیشرفته از آن را ارائه کرد، و همچنین سانجی که از نسخه بهبودیافته‌ی فن گپو در هوا و زیر آب استفاده کرد.

کاربران برجسته

  • راپ لوچی
  • کاکو
  • جابرا
  • بلونو
  • کومادوری
  • فوکورو
  • کافیلا
  • کوبی
صفحات دیگر