ویکی وان پیس

خون سبز

اشتراک‌گذاری

خون سبز

Green Blood

خون سبز - وان پیس

نام ژاپنی

グリーンブラッド

روماجی

گورین بورادو

کارکرد

اولین نمایش

چپتر ۱۰۶۵

خون سبز (Green Blood) یک ماده ساخته‌ی دست بشر است که با استفاده از فاکتور اصل و نسبیِ کاربران میوه شیطانی با هدف تقلید از قدرت میوه استفاده می‌شود و خود این ماده هم به عنوان رسانه پایه و جایگزین خون عمل می‌کند و به عنوان کاتالیزور به عامل اصل و نسبی کاربر میوه تزریق می‌شود. این ماده توسط وگاپانک توسعه داده شد و در پروژه سرافیم به منظور تقلید از چندین قدرت پارامسیا مورد استفاده قرار گرفت.

با این حال، با توجه به این واقعیت که خون سبز از قدرت‌های میوه شیطان استفاده می‌کند، کاربران همچنان همان ضعف‌های میوه‌ها را نسبت به دریا و سایر مواد حاوی انرژی دریا دارند.

کارکرد

سرافیم
میوه شیطانی
کاربر اصلی
اس-شارک
سوی سوی نو می
سینور پینک
اس-اسنیک
مرو مرو نو می
اس-هاک
سوپا سوپا نومی
داز بونز
اس-بر
نیکیو نیکیو نو می