بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خانواده دادان

اشتراک‌گذاری

خانواده دادان

Dadan Family

خانواده دادان وان پیس

پیشه

راهزنی

اقامت

کوه کولوبو

اولین نمایش

فصل ۵۸۲ (مانگا)
قسمت ۴۹۳ (انیمه)

خانواده دادان (Dadan Family) باندی از راهزنان کوهستان هستند که توسط کورلی دادان اداره می‌شود. آن‌ها در کوه کولوبو از جزیره دون در اقیانوس آبی شرقی ساکن هستند.

بنا بر گفته‌ی گارپ، تعداد جرم‌هایی که آن‌ها مرتکب شده‌اند بیشتر از ستارگان آسمان است. گارپ در مقطعی این خانواده را مجبور کرد تا از دو نوه‌ی کودک خود یعنی مانکی دی. لوفی و پرتگاس دی. ایس مراقبت کنند. همچنین بعدا بچه‌ی دیگری به نام سابو که از وضعیت خانواده‌ی خود شرمسار بود به این خانواده پیوست.

سابو در سن ۱۰ سالگی بعد از این توسط یک اشراف جهانی به نام جاماک گلوله‌ای خورد، در ظاهر کشته شد. دو نوه‌ی گارپ نیز در سنین ۱۷ سالگی از خانواده دادان جدا شدند.

اعضا

  • کورلی دادان
  • دوگرا
  • ماگرا
  • پرتگاس دی. ایس
  • مانکی دی. لوفی
  • سابو
  • پوچی
صفحات دیگر