بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

انسان‌های اصلاح‌شده

اشتراک‌گذاری

انسان‌های اصلاح‌شده

Modified Humans

انسان‌های اصلاح‌شده - وان پیس

نام ژاپنی

改造人間

روماجی

کایزو نینگن

ویژگی

عامل اصل و نسبی دستکاری شده

اولین نمایش

چپتر ۸۲۵
قسمت ۷۸۴

انسان‌های اصلاح‌شده (Modified Humans) انسان‌هایی هستند که از طریق پیشرفت‌های ژنتیکی اصلاح شده‌اند تا ویژگی‌های فیزیکی تقویت‌یافته داشته باشند. تاکنون، تنها انسان‌های اصلاح شده شناخته شده، پنج فرزند خانواده وینسموک هستند.

انسان‌های اصلاح‌شده

  • وینسموک ریجو
  • وینسموک ایچیجی
  • وینسموک نیجی
  • وینسموک یونجی
  • وینسموک سانجی
صفحات دیگر