ویکی ناروتو / بوروتو

ویکتور

اشتراک‌گذاری

ویکتور

Victor

ویکتور - ناروتو / بوروتو

جنسیت

مذکر

پیشه

عضو دورنی کارا
رئیس شرکت

وابسته به

شریک

دیپا(تنها در انیمه)

گونه طبیعت

رهاسازی باد
رهاسازی برق
رهاسازی سنگ
رهاسازی آب
رهاسازی آتش

نمایش در

جلد ۵، چپتر ۱۶ بروتو (مانگا)
قسمت ۱۵۷ بروتو (انیمه)

ویکتور (Victor) یک عضو درونی از سازمان مخفی کارا بود. او قبلا یک شینوبی بود که بعدها تبدیل به رئیس یک شرکت تولید مراقبت‌های پزشکی در سرزمین دره‌ها شد.

پیش‌زمینه

در این انیمه، ویکتور در زمان جنگ جهانی چهارم به عنوان یک شینوبی در جنگ حاضر بود و در آن مقطع پای راست و چشم راست خود را از دست داد. پس از پیروزی نیروهای متحد شینوبی در جنگ، ویکتور مخفیانه برخی از قطعات درخت الهی از بین رفته را برداشت. پس از آن، او به سرزمین دره‌ها بازگشت و در این سرزمین برای سال‌ها یک شرکت مراقبت پزشکی و تحقیقاتی را اداره کرد. بنا بر گفته دیپا، ویکتور فقط به دلیل کمک‌های مالی زیادی که به کارا کرده تبدیل به عضو درونی این سازمان شده است.