ویکی ناروتو / بوروتو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تیم ۷ (کاکاشی)

اشتراک‌گذاری

گروه کاکاشی

Team Kakashi

تیم ۷ (کاکاشی) ناروتو / بوروتو

رهبران

اعضا

وابسته به

کونوهاگاکوره

تیم ۷ یک تیم‌های کونوهاگاکوره به رهبری کاکاشی هاتاکه بود که اعضای آن ناروتو اوزوماکی، سارادا هارونو و ساسوکه اوچیها بودند.

کاکاشی دو و نیم سال بعد از این که ساسوکه دهکده را ترک کرد تیمی تحت عنوان تیم کاکاشی را تشکیل داد که از دو شاگرد قبلی خود یعنی ناروتو و ساکورا در آن استفاده کرد. به دنبال پیوستن یاماتو و سای به این تیم، نام این گروه به واسطه رهبری یاماتو به تیم یاماتو تغییر کرد.

صفحات دیگر