ویکی ناروتو / بوروتو

تیم گای

اشتراک‌گذاری

تیم گای

Team Guy

تیم گای - ناروتو / بوروتو

اعضا

 نجی هیوگا
راک لی
تنتن

وابسته به

تیم گای (Team Guy) گروهی با هدایت مایت گای بود که یک سال قبل از سایر تیم‌های اصلی کونوها تشکیل شد. اعضای این تیم در مبارزات نزدیک و حملات فیزیکی تخصص دارند. گای یک سال دیرتر این تیم را در آزمون‌های چونین شرکت داد، اگرچه هیچ یک از شاگردان او قادر به ارتقا درجه در این آزمون‌ها نشدند.

بعدها، بین رویدادهای بخش اول و دوم مجموعه، نجی هیوگا از هم تیمی‌های خود یعنی راک لی و تنتن پیشی گرفت و به درجه جونین ارتقا پیدا کرد. با وجود بیشتر شدن مشغله‌ی نجی، اما او همچنان تیم خود را در ماموریت‌ها همراهی می‌کرد.

تیم گای در مقطعی همانند سایر اعضای کونوها ۱۱ قصد داشت تا برای جلوگیری از ایجاد جنگ میان کونوها با کوموگاکوره یا سایر ملت‌ها، اقدام به کشتن ساسوکه اوچیها کند، با این حال ناروتو اوزوماکی آن‌ها متقاعد کرد تا خودش به تنهایی با ساسوکه تقابل کند.

در جریان رویدادهای جنگ جهانی چهارم شینوبی، نجی در حین انجام وظیفه در جنگ کشته شد و گای نیز بعدا در مقطع دیگری از جنگ دچار آسیب دیدگی دائمی شد. گای پس از پایان جنگ به خاطر این آسیب مجبور به بازنشستگی شد و تنها لی و تنتن از این گروه فعال باقی ماندند.