بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

حادثه تلپورت

اشتراک‌گذاری

حادثه تلپورت (Teleport Incident) یک فاجعه‌ی مانا بود که در منطقه فیتوآ از پادشاهی آسورا و در تاریخ K417 رخ داد و باعث تلپورت شدن مردم به نقاط مختلف جهان شد. این رویداد باعث ایجاد تلفات بیشماری شد و نقطه‌ی عطفی در زندگی رودئوس گریرات بود.

پیش‌زمینه

حادثه تلپورت
گوی قرمز بر فراز املاک بورئاس

در تاریخ K412، یک گوی قرمز رنگ در بالای املاک بورئاس در روآ شناور شد و هیچ سابقه شناخته شده‌ای در مورد چنین اتفاقی در گذشته ثبت نشده بود. در پنج سال بعدی، رودئوس متوجه شد که این گوی بزرگتر شده است اما زندگی و فعالیت‌های روزانه شهروندان روآ ادامه داشت.

آشکار شدن حادثه

در سال K417، مقادیر عظیمی از مانا در اطراف گوی جمع شد و چیزی شبیه به یک طوفان را شکل داد. اورستد و کیشیریکا کیشیریسو تجمع مانا را حس کرده و برای یافتن منبع بسیج شدند. پروگیوس دولا در قصر اسکای خود متوجه شده که مانا به نور احضار شباهت دارد و این احتمال را در نظر گرفت که شاید کسی به دنبال لغو مهر لاپلاس است. سپس پروگیوس به زیردست خود المانفی دستور داد تا منبع مانا را بررسی کند و در صورت مشاهده افراد مشکوک آن‌ها را بکشد. در آن زمان رودئوس، اریس و گیلین به خارج از روآ رفته بودند تا رودئوس عصای جدید خود را در جادو امتحان کند. در این مقطع المانفی ظاهر شد و به آن‌ها حمله کرد اما گیلین به طور مختصر با او جنگید و به او اطمینان داد که آن‌ها هیچ ارتباطی با این حادثه ندارند. با فعال شدن جادو، المانفی از منطقه خارج شد و سپس ستونی از نور ایجاد شد که با سرعتی زیاد گسترش می‌یافت. این نور با هر کسی که برخورد می‌کرد، او را به طور تصادفی به نقطه‌ای از جهان منتقل می‌کرد.

صفحات دیگر