ویکی مورتال کمبت

مالتالیتی (Multality)

اشتراک‌گذاری
مالتالیتی (Multality)

مالتالیتی (Multality) یک حرکت تمام کننده (فینیشر) در بازی Mortal Kombat: Shaolin Monks است. این حرکت فرم دیگری از فیتالیتی است که به بازیکن اجازه می‌دهد در آن واحد چند دشمن را به طور پی در پی نابود کند.

فهرست مالتالیتی‌ها

لیو کانگ:

  • نفس اژدها (Dragon Breath)
  • محاکمه با آتش (Trial By Fire)

کونگ لائو:

  • گردباد کلاهی (Hat Whirlwind)
  • محاکمه با باد (Trial By Wind)

اسکورپیون:

  • جهنم رستاخیر (Raise Hell)

ساب-زیرو:

  • پایکوبی یخی (Ice Stomp)
صفحات دیگر